Veritabanlarındaki ilişki türleri üç kategoriye ayrılabilir: bire bir, birden çoğa ve çoktan çoğa

Bire bir ilişki (1:1) bir varlığın özelliklerini belirtir. Örneğin, her kitabın bir adı ve fiyatı vardır.

Birden çoğa ilişki (1:n) genellikle yabancı anahtar olarak tanımlanır, örneğin bir kitabın birkaç sayfası olabilir ve her sayfa bir kitaba aittir.

Genellikle iki veya daha fazla yabancı anahtar içeren ayrı bir tablo oluşturarak uygulanan çoktan çoğa (n:n) ilişkisi öyledir ki, bir tablodaki bir kayıt başka bir tablodaki birkaç kayda atıfta bulunabilir ve her ikinci tablodaki kayıt, birinci tablodaki birkaç kayda da atıfta bulunabilir.

Örneğin, her kitabın n yazarı olabilir ve her yazar m kitap yazabilir.